OrekitMessages_da.utf8 29.4 KB
Newer Older
1
# internal error, please notify development team by creating an issue at {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
2
INTERNAL_ERROR = intern fejl, informer venligst udviklerne ved at oprette en sag på {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

# altitude ({0} m) is below the {1} m allowed threshold
ALTITUDE_BELOW_ALLOWED_THRESHOLD = højde ({0} m) er under den tilladte tærskel på {1} m

# point is inside ellipsoid
POINT_INSIDE_ELLIPSOID = punkt er indenfor ellipsoiden

# trajectory inside the Brillouin sphere (r = {0})
TRAJECTORY_INSIDE_BRILLOUIN_SPHERE = bane indenfor Brillouin-sfære (r = {0})

# almost equatorial orbit (i = {0} degrees)
ALMOST_EQUATORIAL_ORBIT = næsten ækvatorialsk bane (i = {0} grader)

# almost critically inclined orbit (i = {0} degrees)
ALMOST_CRITICALLY_INCLINED_ORBIT = banen er nær kritisk hældning (i = {0} grader)

# unable to compute Eckstein-Hechler mean parameters after {0} iterations
UNABLE_TO_COMPUTE_ECKSTEIN_HECHLER_MEAN_PARAMETERS = umuligt at udregne Eckstein-Hechler middelparametrene efter {0} iterationer

# null parent for frame {0}
NULL_PARENT_FOR_FRAME = null forælder for ramme {0}

# frame {0} is already attached to frame {1}
FRAME_ALREADY_ATTACHED = ramme {0} er allerede knyttet til ramme {1}

# frame {0} is not attached to the main frames tree
FRAME_NOT_ATTACHED = ramme {0} er ikke knyttet til hovedrammetræet

# frame {0} is an ancestor of both frames {1} and {2}
FRAME_ANCESTOR_OF_BOTH_FRAMES = ramme {0} er en forgænger for begge af rammerne {1} og {2}

# frame {0} is an ancestor of neither frame {1} nor {2}
FRAME_ANCESTOR_OF_NEITHER_FRAME = ramme {0} er ikke en forgænger for hverken ramme {1} eller {2}

# frame {0} has depth {1}, it cannot have an ancestor {2} levels above
FRAME_NO_NTH_ANCESTOR = ramme {0} har dybden {1}, den kan ikke have en forgænger {2} niveauer over

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
40
# ITRF frame {0} not found
41
NO_SUCH_ITRF_FRAME = ITRF ramme {0} blev ikke fundet
42

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
# unsupported local orbital frame, supported types: {0} and {1}
UNSUPPORTED_LOCAL_ORBITAL_FRAME = ikke understøttet baneramme, understøttede typer: {0} og {1}

# non pseudo-inertial frame "{0}"
NON_PSEUDO_INERTIAL_FRAME = ikke pseudo-inertial ramme "{0}"

# data root directory {0} does not exist
DATA_ROOT_DIRECTORY_DOES_NOT_EXIST = data-rodmappen {0} eksisterer ikke

# {0} is not a directory
NOT_A_DIRECTORY = {0} er ikke en mappe

# {0} is neither a directory nor a zip/jar archive file
NEITHER_DIRECTORY_NOR_ZIP_OR_JAR = {0} er hverken en mappe eller en zip/jar-arkivfil

# unable to find resource {0} in classpath
UNABLE_TO_FIND_RESOURCE = Filen {0} findes ikke i classpath''en

# no Earth Orientation Parameters loaded
NO_EARTH_ORIENTATION_PARAMETERS_LOADED = ingen jordorienteringsparametre er indlæst

# missing Earth Orientation Parameters between {0} and {1}
MISSING_EARTH_ORIENTATION_PARAMETERS_BETWEEN_DATES = manglende jordorienteringsparametre mellem {0} og {1}

67
# missing Earth Orientation Parameters
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
68
NO_EARTH_ORIENTATION_PARAMETERS = ingen jordorienteringsparametre
69

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
# file {0} is not a supported IERS data file
NOT_A_SUPPORTED_IERS_DATA_FILE = filen {0} er ikke en understøttet IERS datafil

# inconsistent dates in IERS file {0}: {1}-{2}-{3} and MJD {4}
INCONSISTENT_DATES_IN_IERS_FILE = ikke konsekvente datoer i IERS filen {0}: {1}-{2}-{3} og MJD {4}

# unexpected data after line {0} in file {1}: {2}
UNEXPECTED_DATA_AFTER_LINE_IN_FILE = uventet data efter linje {0} i filen {1}: {2}

# non-chronological dates in file {0}, line {1}
NON_CHRONOLOGICAL_DATES_IN_FILE = ikke-kronologiske datoer i filen {0}, linje {1}

# no IERS UTC-TAI history data loaded
NO_IERS_UTC_TAI_HISTORY_DATA_LOADED = ingen IERS UTC-TAI historikdata er indlæst

# no entries found in IERS UTC-TAI history file {0}
NO_ENTRIES_IN_IERS_UTC_TAI_HISTORY_FILE =  ingen data fundet i IERS UTC-TAI historiefilen {0}

# missing serie j = {0} in file {1} (line {2})
MISSING_SERIE_J_IN_FILE = række j = {0} mangler i filen {1} (linje {2})

# cannot parse both τ and γ from the same Poissons series file
CANNOT_PARSE_BOTH_TAU_AND_GAMMA = kan ikke indlæse både τ og γ fra den samme Poissons-serie fil

# unexpected end of file {0} (after line {1})
UNEXPECTED_END_OF_FILE_AFTER_LINE = uventet ende på fil {0} (efter linje {1})

# unable to parse line {0} of file {1}:\n{2}
UNABLE_TO_PARSE_LINE_IN_FILE = kunne ikke analysere linje {0} i filen {1}:\n{2}

# unable to find file {0}
UNABLE_TO_FIND_FILE = kunne ikke finde filen {0}

# spacecraft mass becomes negative: {0} kg
SPACECRAFT_MASS_BECOMES_NEGATIVE = rumfartøjets masse bliver negativ (m: {0})

# positive flow rate (q: {0})
POSITIVE_FLOW_RATE = positiv strøm (q: {0})

# no gravity field data loaded
NO_GRAVITY_FIELD_DATA_LOADED = ingen tyngdefeltsdata er indlæst

# gravity field normalization underflow for degree {0} and order {1}
GRAVITY_FIELD_NORMALIZATION_UNDERFLOW  = tyngdefeltsnormalisering underløb for grad {0} og rækkefølge {1}

# no ocean tide data loaded
NO_OCEAN_TIDE_DATA_LOADED = ingen tidevandsdata indlæst

# ocean tide data file {0} limited to degree {1} and order {2}
OCEAN_TIDE_DATA_DEGREE_ORDER_LIMITS = tidevandsdatafilen {0} er begrænset til grad {1} og rækkefølge {2}

# load deformation coefficients limited to degree {0}, cannot parse degree {1} term from file {2}
OCEAN_TIDE_LOAD_DEFORMATION_LIMITS = belastningsdeformationskoefficienterne er begrænset til grad {0}, kan ikke læse gradterm {1} fra fil {2}

# polar trajectory (distance to polar axis: {0})
POLAR_TRAJECTORY = polar bane (afstand til polaksen: {0})

# unexpected format error for file {0} with loader {1}
UNEXPECTED_FILE_FORMAT_ERROR_FOR_LOADER = uventet filformat for filen {0} med indlæseren {1}

# duplicated gravity field coefficient {0}({1}, {2}) in file {3}
DUPLICATED_GRAVITY_FIELD_COEFFICIENT_IN_FILE = duplikeret tyngdefeltskoefficient {0}({1}, {2}) i filen {3}

# missing gravity field coefficient {0}({1}, {2}) in file {3}
MISSING_GRAVITY_FIELD_COEFFICIENT_IN_FILE = manglende tyngdefeltskoefficient {0}({1}, {2}) i filen {3}

# too large degree (n = {0}, potential maximal degree is {1})
TOO_LARGE_DEGREE_FOR_GRAVITY_FIELD = for høj grad (n = {0}, maksimal potentiel grad er {1})

# too large order (m = {0}, potential maximal order is {1})
TOO_LARGE_ORDER_FOR_GRAVITY_FIELD = for høj kontrol (m = {0}, maksimal potentiel kontrol er {1})

# several reference dates ({0} and {1}) found in gravity field file {2}
SEVERAL_REFERENCE_DATES_IN_GRAVITY_FIELD = flere referencedatoer ({0} og {1}) fundet i tyngdefeltsfilen {2}

# no TLE data available for object {0}
NO_TLE_FOR_OBJECT = ingen TLE data tilgængelig for objektet {0}

# no TLE data available for launch year {0}, launch number {1}, launch piece {2}
NO_TLE_FOR_LAUNCH_YEAR_NUMBER_PIECE = ingen TLE data tilgængelig for opsendelsesår {0}, opsendelsesnummer {1}, opsendelsesdel {2}

# lines {0} and {1} are not TLE lines:\n{0}: "{2}"\n{1}: "{3}"
NOT_TLE_LINES = linjerne {0} og {1} er ikke TLE linjer:\n{0}: "{2}"\n{1}: "{3}"

# expected a second TLE line after line {0}:\n{0}: "{1}"
MISSING_SECOND_TLE_LINE = forventede en anden TLE linje efter linje {0}:\n{0}: "{1}"

# TLE lines do not refer to the same object:\n{0}\n{1}
TLE_LINES_DO_NOT_REFER_TO_SAME_OBJECT = TLE linjerne refererer ikke til det samme objekt:\n{0}\n{1}

# invalid TLE parameter for object {0}: {1} = {2}
TLE_INVALID_PARAMETER = ugyldig TLE parameter for objekt {0}: {1} = {2}

163
164
165
# invalid TLE parameter {0}: {1} not in range [{2}, {3}]
TLE_INVALID_PARAMETER_RANGE = <MISSING TRANSLATION>

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
# wrong checksum of TLE line {0}, expected {1} but got {2} ({3})
TLE_CHECKSUM_ERROR = forkert checksum for TLE linje {0}, forventede værdien {1} men fandt {2} ({3})

# no TLE data available
NO_TLE_DATA_AVAILABLE = ingen TLE data tilgængelig

# spacecraft mass is not positive: {0} kg
NOT_POSITIVE_SPACECRAFT_MASS = rumfartøjets masse er ikke positiv: {0} kg

# too large eccentricity for propagation model: e = {0}
TOO_LARGE_ECCENTRICITY_FOR_PROPAGATION_MODEL = for høj excentricitet til propagationsmodel: e = {0}

# no solar activity available at {0}, data available only in range [{1}, {2}]
NO_SOLAR_ACTIVITY_AT_DATE = ingen disponibel solaktivitet {0}, kun disponibel data i området [{1}, {2}]

# non-existent month {0}
NON_EXISTENT_MONTH = måneden {0} eksisterer ikke

# non-existent date {0}-{1}-{2}
NON_EXISTENT_YEAR_MONTH_DAY = datoen {0}-{1}-{2} eksisterer ikke

# non-existent week date {0}-W{1}-{2}
NON_EXISTENT_WEEK_DATE = ugedatoen {0}-W{1}-{2} eksisterer ikke

# non-existent date {0}
NON_EXISTENT_DATE = datoen {0} eksisterer ikke

# no day number {0} in year {1}
NON_EXISTENT_DAY_NUMBER_IN_YEAR = ingen dag med nummer {0} i år {1}

# non-existent time {0}:{1}:{2}
NON_EXISTENT_HMS_TIME = klokkeslettet {0}:{1}:{2} eksisterer ikke

# non-existent time {0}
NON_EXISTENT_TIME = klokkeslettet {0} eksisterer ikke

# out of range seconds number: {0}
OUT_OF_RANGE_SECONDS_NUMBER = sekundnummer {0} overskrider området

205
206
207
# out of range seconds number: {0} is not in [{1}, {2})
OUT_OF_RANGE_SECONDS_NUMBER_DETAIL = <MISSING TRANSLATION>

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
# angle type not supported, supported angles: {0}, {1} and {2}
ANGLE_TYPE_NOT_SUPPORTED = vinkeltypen er ikke understøttet, understøttede vinkler: {0}, {1} og {2}

# satellite collided with target
SATELLITE_COLLIDED_WITH_TARGET = satellitten stødte sammen med målet

# attitude pointing law misses ground
ATTITUDE_POINTING_LAW_DOES_NOT_POINT_TO_GROUND = attitudesigteloven rammer ikke grunden

# {0} seconds transition time for attitudes switch is too short, should be longer than {1} seconds
TOO_SHORT_TRANSITION_TIME_FOR_ATTITUDES_SWITCH = {0} sekunders overgangstid for attitudeskift er for kort, burde være længere end {1} sekunder

# orbit date ({0}) does not match attitude date ({1})
ORBIT_AND_ATTITUDE_DATES_MISMATCH = banedatoen ({0}) passer ikke med attitudedatoen ({1})

# frame ({0}) does not match frame ({1})
FRAMES_MISMATCH = ramme ({0}) passer ikke med ramme ({1})

# initial state not specified for orbit propagation
INITIAL_STATE_NOT_SPECIFIED_FOR_ORBIT_PROPAGATION = initialstatus er ikke præciseret for banepropagation

# propagator is not in ephemeris generation mode
PROPAGATOR_NOT_IN_EPHEMERIS_GENERATION_MODE = propagatøren er ikke sat til indstillingen efemeridegeneration

# event date {0}, greater than {1} minus {3} seconds and smaller than {2} plus {3} seconds, cannot be added
EVENT_DATE_TOO_CLOSE = hændelsesdatoen {0}, større end {1} minus {3} sekunder og mindre end {2} plus {3} sekunder, kan ikke lægges til

# unable to read header record from JPL ephemerides binary file {0}
UNABLE_TO_READ_JPL_HEADER = kan ikke læse startblokken fra den binære JPL efemeridefil {0}

# inconsistent values of astronomical unit in JPL ephemerides files: ({0} and {1})
INCONSISTENT_ASTRONOMICAL_UNIT_IN_FILES = modstridende værdier for de astronomiske enheder i JPL efemeridefilerne: ({0} og {1})

# inconsistent values of Earth/Moon mass ratio in JPL ephemerides files: ({0} and {1})
INCONSISTENT_EARTH_MOON_RATIO_IN_FILES = modstridende værdier for masseforholdet Jord/Måne i JPL efemeridefilerne: ({0} og {1})

# no data loaded for celestial body {0}
NO_DATA_LOADED_FOR_CELESTIAL_BODY = ingen data er indlæst for himmellegeme {0}

# file {0} is not a JPL ephemerides binary file
NOT_A_JPL_EPHEMERIDES_BINARY_FILE = filen {0} er ikke en binær JPL efemeridefil

# file {0} is not a Marshall Solar Activity Future Estimation (MSAFE) file
NOT_A_MARSHALL_SOLAR_ACTIVITY_FUTURE_ESTIMATION_FILE = filen {0} er ikke en Marshall Solar Activity Future Estimation (MSAFE) fil

# no JPL ephemerides binary files found
NO_JPL_EPHEMERIDES_BINARY_FILES_FOUND = ingen binære JPL efemeridefiler fundet

# out of range date for {0} ephemerides: {1}
OUT_OF_RANGE_BODY_EPHEMERIDES_DATE = dato udenfor gyldighedsperioden for {0} efemeriderne: {1}

# out of range date for ephemerides: {0}, [{1}, {2}]
OUT_OF_RANGE_EPHEMERIDES_DATE = dato udenfor gyldighedsperioden for efemeriderne: {0}, [{1}, {2}]

# unexpected two elevation values: {0} and {1}, for one azimuth: {2}
UNEXPECTED_TWO_ELEVATION_VALUES_FOR_ONE_AZIMUTH = to uventede højdeværdier: {0} og {1}, for en asimut: {2}

# unsupported parameter name {0}, supported names: {1}
UNSUPPORTED_PARAMETER_NAME = ikke understøttet parameternavn {0}, understøttede navne: {1}

# scale factor for parameter {0} is too small: {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
269
TOO_SMALL_SCALE_FOR_PARAMETER = skaleringsfaktor for parameter {0} er for lav: {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

# unknown additional state "{0}"
UNKNOWN_ADDITIONAL_STATE = ukendt yderligere tilstand "{0}"

# unknown month "{0}"
UNKNOWN_MONTH = ukendt måned "{0}"

# Jacobian matrix for type {0} is singular with current orbit
SINGULAR_JACOBIAN_FOR_ORBIT_TYPE = Jacobian-matricen associeret med type {0} er singulær for den gældende bane

# state Jacobian has not been initialized yet
STATE_JACOBIAN_NOT_INITIALIZED = Jacobian-tilstanden er endnu ikke blevet initialiseret

283
284
# state Jacobian is a {0}x{1} matrix, it should be a 6x6 matrix
STATE_JACOBIAN_NOT_6X6 = Jacobian-tilstanden er en {0}x{1} matrice, den skal enten være en 6x6 matrice
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

# state Jacobian has {0} rows but parameters Jacobian has {1} rows
STATE_AND_PARAMETERS_JACOBIANS_ROWS_MISMATCH = Jacobian-tilstanden har {0} rækker men Jacobian parametrene har {1} rækker

# initial Jacobian matrix has {0} columns, but {1} parameters have been selected
INITIAL_MATRIX_AND_PARAMETERS_NUMBER_MISMATCH = initial Jacobian-matrice har {0} kolonner, men {1} parametre blev valgt

# orbit should be either elliptic with a > 0 and e < 1 or hyperbolic with a < 0 and e > 1, a = {0}, e = {1}
ORBIT_A_E_MISMATCH_WITH_CONIC_TYPE = banen skal enten være elliptisk med a > 0 og e < 1 eller hyperbolsk med a < 0 og e > 1, a = {0}, e = {1}

# true anomaly {0} out of hyperbolic range (e = {1}, {2} < v < {3})
ORBIT_ANOMALY_OUT_OF_HYPERBOLIC_RANGE = sand anomali {0} udenfor det hyperbolske område (e = {1}, {2} < v < {3})

# hyperbolic orbits cannot be handled as {0} instances
HYPERBOLIC_ORBIT_NOT_HANDLED_AS = hyperbolske baner kan ikke håndteres som {0} enheder

# invalid preamble field in CCSDS date: {0}
CCSDS_DATE_INVALID_PREAMBLE_FIELD = ugyldigt præambelfelt i CCSDS dato: {0}

# invalid time field length in CCSDS date: {0}, expected {1}
CCSDS_DATE_INVALID_LENGTH_TIME_FIELD = ugyldig datofeltlængde for CCSDS dato: {0}, forventede {1}

# missing agency epoch in CCSDS date
CCSDS_DATE_MISSING_AGENCY_EPOCH = manglende bureauepoke i CCSDS dato

# unexpected keyword in CCSDS line number {0} of file {1}:\n{2}
CCSDS_UNEXPECTED_KEYWORD = uventet nøgleord på linje nummer {0} i CCSDS-filen {1}:\n{2}

# the central body gravitational coefficient cannot be retrieved from the ODM
CCSDS_UNKNOWN_GM = centrallegemets tiltrækningskraftkoefficient kan ikke indlæses fra ODM'en

# there is no spacecraft mass associated with this ODM file
CCSDS_UNKNOWN_SPACECRAFT_MASS = ingen rumfartøjsmasse er associeret med denne ODM fil

# no IERS conventions have been set before parsing
CCSDS_UNKNOWN_CONVENTIONS = ingen IERS-konventioner er angivet før indlæsningen

# frame {0} is not valid in this ODM file context
CCSDS_INVALID_FRAME = ramme {0} er ikke gyldig i denne ODM fils kontekst

# inconsistent time systems in the ephemeris blocks: {0} ≠ {1}
CCSDS_OEM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = modstridende tidssystemer i efemerideblokkene: {0} ≠ {1}

# Inconsistent time systems in the observations blocks: {0} ≠ {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
329
CCSDS_TDM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = Ikke konsistente tidssystemer i observationsblokkene: {0} ≠ {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
330

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
331
332
# Inconsistent data line in TDM file at line {0} of file {1}.\nA TDM data line should be as follows \"keyword = epoch value\".\nWhereas read data line is: {2}
CCSDS_TDM_INCONSISTENT_DATA_LINE = Ikke konsistent datalinje i TDM-fil i linje {0} af fil {1}.\nEn TDM-datalinje skal være som følger \"nøgleord = epokeværdi\".\nDen indlæste datalinje giver: {2}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
333
334

# No CCSDS TDM keyword was found at line {0} of file {1}:\n{2}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
335
CCSDS_TDM_KEYWORD_NOT_FOUND = Intet CCSDS TDM nøgleord blev fundet i linje {0} af fil {1}:\n{2}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
336
337

# Parameter {0} needs a time system to be interpreted
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
338
CCSDS_TIME_SYSTEM_NOT_READ_YET = Parameter {0} kræver et tidssystem for at kunne fortolkes
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
339

340
# Inconsistent XML observation block at line {0} of TDM file {1}.\nA TDM observation block should be as follows\n\t<observation>\n\t\t<EPOCH>epoch</EPOCH>\n\t\t<KEYWORD>value</KEYWORD>\n\t</observation>
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
341
CCSDS_TDM_XML_INCONSISTENT_DATA_BLOCK = Ikke-konsistent XML observationsblok i linje {0} af TDM fil {1}.\nEn TDM observationsblok skal være som følger\n\t<observation>\n\t\t<EPOCH>epoke</EPOCH>\n\t\t<KEYWORD>værdi</KEYWORD>\n\t</observation>
342
343

# TDM file {0} format is unknown. Please specify a file format: KEYVALUE or XML
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
344
CCSDS_TDM_UNKNOWN_FORMAT = TDM fil {0}'s format er ukendt. Angiv venligst et filformat: KEYVALUE eller XML
345

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
# name "{0}" is already used for an additional state
ADDITIONAL_STATE_NAME_ALREADY_IN_USE = navnet "{0}" er allerede brugt til en anden tilstand

# reset state not allowed
NON_RESETABLE_STATE = nulstillings-tilstand er ikke tilladt

# Cannot compute Newcomb operators for sigma > rho ({0} > {1})
DSST_NEWCOMB_OPERATORS_COMPUTATION = kan ikke beregne Newcomb operatorer for sigma > rho ({0} > {1})

# Cannot compute the Vmns coefficient with m > n ({0} > {1})
DSST_VMNS_COEFFICIENT_ERROR_MS = kan ikke beregne Vmns-koefficienten for m > n ({0} > {1})

# inconsistent shadow computation: entry = {0} whereas exit = {1}
DSST_SPR_SHADOW_INCONSISTENT = ukonsekvent skyggeberegning: indgang = {0} og udgang = {1}

# The current orbit has an eccentricity ({0} > 0.5). DSST needs an unimplemented time dependent numerical method to compute the averaged rates
DSST_ECC_NO_NUMERICAL_AVERAGING_METHOD = Den aktuelle bane har en excentricitet ({0} > 0.5). DSST kræver en ikke implementeret tidsafhængig numerisk metode til at beregne de gennemsnitlige hastigheder

# unsupported sp3 file version {0}
SP3_UNSUPPORTED_VERSION = ikke understøttet version {0} af sp3 fil

367
# found {0} epochs in file {1}, expected {2}
368
SP3_NUMBER_OF_EPOCH_MISMATCH = fandt {0} epoker i filen {1}, forventede {2}
369

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
# unexpected end of file in sp3 file (after line {0})
SP3_UNEXPECTED_END_OF_FILE = uventet ende på fil i sp3 fil (efter linje {0})

# non-existent geomagnetic model {0} for year {1}
NON_EXISTENT_GEOMAGNETIC_MODEL = ikke-eksisterende geomagnetisk model {0} for år {1}

# geomagnetic model {0} with epoch {1} does not support time transformation, no secular variation coefficients defined
UNSUPPORTED_TIME_TRANSFORM = geomagnetisk model {0} med epoke {1} understøtter ikke tidstransformation, ingen sekulære variationskoefficienter er defineret

# time transformation of geomagnetic model {0} with epoch {1} is outside its validity range: {2} != [{3}, {4}]
OUT_OF_RANGE_TIME_TRANSFORM = tidstransformationen af den geomagnetiske model {0} med epoke {1} er udenfor sit gyldighedsområde: {2} != [{3}, {4}]

# not enough data for interpolation (sample size = {0})
NOT_ENOUGH_DATA_FOR_INTERPOLATION = ikke nok data til interpolation (intervalstørrelse = {0})

# too small number of cached neighbors: {0} (must be at least {1})
NOT_ENOUGH_CACHED_NEIGHBORS = for få mellemlagrede naboer: {0} (skal mindst være {1})

# no cached entries
NO_CACHED_ENTRIES = ingen mellemlagrede poster

# generated entries not sorted: {0} > {1}
NON_CHRONOLOGICALLY_SORTED_ENTRIES = genererede poster er ikke sorterede: {0} > {1}

# no data generated around date: {0}
NO_DATA_GENERATED = ingen data genereret rundt om dato: {0}

397
# unable to generate new data before {0}, data requested for {1}
398
UNABLE_TO_GENERATE_NEW_DATA_BEFORE = <MISSING TRANSLATION>
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
399

400
# unable to generate new data after {0}, data requested for {1}
401
UNABLE_TO_GENERATE_NEW_DATA_AFTER = <MISSING TRANSLATION>
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
402
403
404
405
406

# unable to compute hyperbolic eccentric anomaly from the mean anomaly after {0} iterations
UNABLE_TO_COMPUTE_HYPERBOLIC_ECCENTRIC_ANOMALY = kan ikke beregne hyperbolsk excentrisk anomali fra hovedanomalien efter {0} iterationer

# unable to compute mean orbit from osculating orbit after {0} iterations
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
407
UNABLE_TO_COMPUTE_DSST_MEAN_PARAMETERS = kan ikke beregne hovedbane ud fra oskulerende bane efter {0} iterationer
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
408
409
410
411
412
413
414

# derivation order {0} is out of range
OUT_OF_RANGE_DERIVATION_ORDER = afledt rækkefølge {0} er udenfor gyldigt interval

# orbit type {0} not allowed here, allowed types: {1}
ORBIT_TYPE_NOT_ALLOWED = banetype {0} er ikke tilladt her, gyldige typer: {1}

415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
# non pseudo-inertial frame {0} is not suitable as reference for inertial forces
NON_PSEUDO_INERTIAL_FRAME_NOT_SUITABLE_AS_REFERENCE_FOR_INERTIAL_FORCES = <MISSING TRANSLATION>

# method not available in the absence of a central body
METHOD_NOT_AVAILABLE_WITHOUT_CENTRAL_BODY = <MISSING TRANSLATION>

# operation not available between frames {0} and {1}
INCOMPATIBLE_FRAMES = <MISSING TRANSLATION>

# orbit not defined, state rather contains an absolute position-velocity-acceleration
UNDEFINED_ORBIT = <MISSING TRANSLATION>

# absolute position-velocity-acceleration not defined, state rather contains an orbit
UNDEFINED_ABSOLUTE_PVCOORDINATES = <MISSING TRANSLATION>

# an inertial force model has to be used when propagating in non-inertial frame {0}
INERTIAL_FORCE_MODEL_MISSING = <MISSING TRANSLATION>

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
# no SEM almanac file found
NO_SEM_ALMANAC_AVAILABLE = ingen SEM almanakfil fundet

# file {0} is not a supported SEM almanac file
NOT_A_SUPPORTED_SEM_ALMANAC_FILE = filen {0} er ikke en understøttet SEM almanakfil

# no Yuma almanac file found
NO_YUMA_ALMANAC_AVAILABLE = ingen Yuma almanakfil fundet

# file {0} is not a supported Yuma almanac file
NOT_A_SUPPORTED_YUMA_ALMANAC_FILE = filen {0} er ikke en understøttet Yuma almanakfil

# only {0} GNSS orbits are provided while {1} are needed to compute the DOP
NOT_ENOUGH_GNSS_FOR_DOP = kun {0} GNSS omløb er angivet og {1} påkræves for at beregne DOP

# the CCSDS time system {0} has no corresponding Orekit TimeScale.
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
449
CCSDS_NO_CORRESPONDING_TIME_SCALE = CCSDS tidssystemet {0} har ingen tilsvarende Orekit TimeScale.
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
450
451

# use of time system {0} in CCSDS files requires an additional ICD and is not implemented in Orekit
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
452
CCSDS_TIME_SYSTEM_NOT_IMPLEMENTED = brugen af tidssystemet {0} i CCSDS filer kræver en ekstra ICD, og er ikke implementeret i Orekit
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
453
454

# Creating an aggregate propagator requires at least one constituent propagator, but none were provided.
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
455
NOT_ENOUGH_PROPAGATORS = Oprettelsen af en aggregeret propagator kræver mindst en propagator-bestanddel, men ingen blev angivet.
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
456
457

# argument {0} cannot be null
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
458
NULL_ARGUMENT = argument {0} kan ikke være null
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
459
460

# value {0} not found in {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
461
VALUE_NOT_FOUND = værdi {0} blev ikke fundet i {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
462
463

# Ephemeris file format does not support multiple space objects
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
464
EPHEMERIS_FILE_NO_MULTI_SUPPORT = Eferemide-filformat understøtter ikke multiple rumobjekter
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
465
466

# Klobuchar coefficients α or β could not be loaded from {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
467
KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_NOT_LOADED = Klobuchar koefficienterne α eller β kunne ikke indlæses fra {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
468
469

# Klobuchar coefficients α or β not available for date {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
470
KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_NOT_AVAILABLE_FOR_DATE = Klobuchar koefficienterne α eller β er ikke tilgængelige for datoen {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
471
472

# file {0} does not contain Klobuchar coefficients α or β
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
473
NO_KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_IN_FILE = filen {0} indeholder ikke Klobuchar koefficienterne α or β
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
474
475

# no reference date set for parameter {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
476
NO_REFERENCE_DATE_FOR_PARAMETER = ingen referencedato angivet for parameteren {0}
477
478

# station {0} not found, known stations: {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
479
STATION_NOT_FOUND = station {0} blev ikke fundet, kendte stationer: {1}
480

481
# unknown satellite system {0}
482
UNKNOWN_SATELLITE_SYSTEM = ukendt satellitsystem {0}
483
484

# unknown satellite antenna code {0}
485
UNKNOWN_SATELLITE_ANTENNA_CODE = ukendt satellitantennekode {0}
486

487
488
489
# frequency {0} is not supported by antenna {1}
UNSUPPORTED_FREQUENCY_FOR_ANTENNA = <MISSING TRANSLATION>

490
# cannot find satellite {0} in satellite system {1}
491
CANNOT_FIND_SATELLITE_IN_SYSTEM = kunne ikke finde satellitten {0} i satellitsystemet {1}
492

493
# unknown RINEX frequency {0} in file {1}, line {2}
494
UNKNOWN_RINEX_FREQUENCY = ukendt RINEX-frekvens {0} i filen {1}, linje {2}
495

496
# mismatched frequencies in file {0}, line {1} (expected {2}, got {3})
497
MISMATCHED_FREQUENCIES = uafstemte frekvenser i filen {0}, linje {1} (forventede {2}, fandt {3})
498

499
# wrong number of columns in file {0}, line {1} (expected {2} columns, got {3} columns)
500
WRONG_COLUMNS_NUMBER = forkert kolonneantal i filen {0}, linje {1} (forventede {2} kolonner, fandt {3} kolonner)
501

502
# unsupported format for file {0}
503
UNSUPPORTED_FILE_FORMAT = ikke understøttet format for filen {0}
504
505

# incomplete header in file {0}
506
INCOMPLETE_HEADER = ufuldstændig header i filen {0}
507
508

# inconsistent number of satellites in line {0}, file {1}: observation with {2} satellites and number of max satellites is {3}
509
INCONSISTENT_NUMBER_OF_SATS = Uoverensstemmende antal satellitter i linje {0}, filen {1}: observation med {2} satellitter og maksimum antal satellitter er {3}
510
511

# the satellite system {3} from line {0}, file {1} is not consistent with the Rinex Satellite System {2} in header
512
INCONSISTENT_SATELLITE_SYSTEM = Satellitsystemet {3} fra linje {0}, i filen {1} stemmer ikke overens med Rinex Satellite System {2} i header
513

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
514
# no propagator configured
515
NO_PROPAGATOR_CONFIGURED = Ingen propagator er konfigureret
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
516
517

# dimension {0} is inconsistent with parameters list: {1}
518
DIMENSION_INCONSISTENT_WITH_PARAMETERS = Dimensionen {0} stemmer ikke overens med parameterlisten: {1}
519
520

# file {0} is not a supported Unix-compressed file
521
NOT_A_SUPPORTED_UNIX_COMPRESSED_FILE = filen {0} er ikke en understøttet Unix-komprimeret fil
522
523

# unexpected end of file {0}
524
UNEXPECTED_END_OF_FILE = uventet afslutning på filen {0}
525
526

# file {0} is corrupted
527
CORRUPTED_FILE = filen {0} er korrumperet
528

529
530
# Vienna coefficients ah or aw or zh or zw could not be loaded from {0}
VIENNA_ACOEF_OR_ZENITH_DELAY_NOT_LOADED = <MISSING TRANSLATION>
531

532
533
# Vienna coefficients ah or aw or zh or zw not available for date {0}
VIENNA_ACOEF_OR_ZENITH_DELAY_NOT_AVAILABLE_FOR_DATE = <MISSING TRANSLATION>
534

535
536
# file {0} does not contain Vienna coefficients ah, aw, zh or zw
NO_VIENNA_ACOEF_OR_ZENITH_DELAY_IN_FILE = <MISSING TRANSLATION>
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
537
538
539

# irregular or incomplete grid in file {0}
IRREGULAR_OR_INCOMPLETE_GRID = <MISSING TRANSLATION>
540
541
542

# invalid satellite system {0}
INVALID_SATELLITE_SYSTEM = <MISSING TRANSLATION>
543
544
545
546
547
548

# IONEX file {0} does not contain TEC data for date {1}
NO_TEC_DATA_IN_FILE_FOR_DATE = <MISSING TRANSLATION>

# number of maps {0} is inconsistent with header specification: {1}
INCONSISTENT_NUMBER_OF_TEC_MAPS_IN_FILE = <MISSING TRANSLATION>
549

550
551
552
553
554
555
# file {0} does not contain latitude or longitude bondaries in its header section
NO_LATITUDE_LONGITUDE_BONDARIES_IN_IONEX_HEADER = <MISSING TRANSLATION>

# file {0} does not contain epoch of first or last map in its header section
NO_EPOCH_IN_IONEX_HEADER = <MISSING TRANSLATION>

556
557
558
559
# The first column of itrf-versions.conf is a plain prefix that is matched against the
# name of each loaded file. It should not contain any regular expression syntax or
# directory components, i.e. \"/\" or \"\\\". Actual value: \"{0}\".
ITRF_VERSIONS_PREFIX_ONLY = <MISSING TRANSLATION>
560

561
562
# cannot compute aiming direction at singular point: latitude = {0}, longitude = {1}
CANNOT_COMPUTE_AIMING_AT_SINGULAR_POINT = <MISSING TRANSLATION>
563
564
565
566
567
568
569
570
571

# STEC integration did not converge
STEC_INTEGRATION_DID_NOT_CONVERGE = <MISSING TRANSLATION>

# MODIP grid not be loaded from {0}
MODIP_GRID_NOT_LOADED = <MISSING TRANSLATION>

# NeQuick coefficient f2 or fm3 not be loaded from {0}
NEQUICK_F2_FM3_NOT_LOADED = <MISSING TRANSLATION>
572

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
573
574
# file {0} is not a supported Hatanaka-compressed file
NOT_A_SUPPORTED_HATANAKA_COMPRESSED_FILE = <MISSING TRANSLATION>
575

576
577
578
579
580
# Cannot compute around {0}
CANNOT_COMPUTE_LAGRANGIAN = <MISSING TRANSLATION>

# The trajectory does not cross XZ Plane, it will not result in a Halo Orbit
TRAJECTORY_NOT_CROSSING_XZPLANE = <MISSING TRANSLATION>
581

582
# The multiple shooting problem is underconstrained : {0} free variables, {1} constraints
583
584
MULTIPLE_SHOOTING_UNDERCONSTRAINED = <MISSING TRANSLATION>

585
# invalid measurement types {0} and {1} for the combination of measurements {2}
586
587
INVALID_MEASUREMENT_TYPES_FOR_COMBINATION_OF_MEASUREMENTS = <MISSING TRANSLATION>

588
# frequencies {0} and {1} are incompatibles for the {2} combination
589
INCOMPATIBLE_FREQUENCIES_FOR_COMBINATION_OF_MEASUREMENTS = <MISSING TRANSLATION>
590
591
592

# observations {0} and {1} are not in chronological dates
NON_CHRONOLOGICAL_DATES_FOR_OBSERVATIONS = <MISSING TRANSLATION>
Evan Ward's avatar
Evan Ward committed
593
594
595

# Use of the ExceptionalDataContext detected. This is typically used to detect developer errors.
EXCEPTIONAL_DATA_CONTEXT = <MISSING TRANSLATION>
596
597
598
599

# inconsistent time systems in the attitude blocks: {0} ≠ {1}
CCSDS_AEM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = <MISSING TRANSLATION>

Bryan Cazabonne's avatar
Bryan Cazabonne committed
600
# invalid attitude type {0}
601
602
603
604
605
606
CCSDS_AEM_NULL_ATTITUDE_TYPE = <MISSING TRANSLATION>

# attitude type {0} in CCSDS AEM files is not implemented in Orekit
CCSDS_AEM_ATTITUDE_TYPE_NOT_IMPLEMENTED = <MISSING TRANSLATION>

# the rotation sequence of the Euler angles {0} is invalid
607
608
609
610
611
612
CCSDS_AEM_INVALID_ROTATION_SEQUENCE = <MISSING TRANSLATION>

# observations {0}, {1} and {2} must have different dates
NON_DIFFERENT_DATES_FOR_OBSERVATIONS = <MISSING TRANSLATION>

# observations are not in the same plane
613
NON_COPLANAR_POINTS = <MISSING TRANSLATION>
614
615
616

# invalid parameter {0}: {1} not in range [{2}, {3}]
INVALID_PARAMETER_RANGE = <MISSING TRANSLATION>
617
618
619
620
621
622
623
624
625

# The parameter {0} should not be null in {1}
PARAMETER_NOT_SET = <MISSING TRANSLATION>

# {0} is not implemented
FUNCTION_NOT_IMPLEMENTED = <MISSING TRANSLATION>

# Impossible to execute {0} with {1} set to {2}
INVALID_TYPE_FOR_FUNCTION = <MISSING TRANSLATION>
626
627
628

# No data could be parsed from file {0}
NO_DATA_IN_FILE = <MISSING TRANSLATION>
629
630
631
632
633
634

# Unexpected end of CPF file (after line {0})
CPF_UNEXPECTED_END_OF_FILE = <MISSING TRANSLATION>

# Unexpected file format. Must be {0} but is {1}
UNEXPECTED_FORMAT_FOR_ILRS_FILE = <MISSING TRANSLATION>
635
636
637
638
639
640

# Invalid range indicator {0} in CRD file header
INVALID_RANGE_INDICATOR_IN_CRD_FILE = <MISSING TRANSLATION>

# Unexpected end of CRD file (after line {0})
CRD_UNEXPECTED_END_OF_FILE = <MISSING TRANSLATION>