OrekitMessages_ro.utf8 32.7 KB
Newer Older
1
# internal error, please notify development team by creating an issue at {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
2
INTERNAL_ERROR = eroare internă, vă rugăm să informați echipa de dezvoltare prin adăugarea unui tichet la {0}
3
4
5
6

# altitude ({0} m) is below the {1} m allowed threshold
ALTITUDE_BELOW_ALLOWED_THRESHOLD = altitudinea ({0} m) este sub limita permisă de {1} m 

7
# point is inside ellipsoid
8
POINT_INSIDE_ELLIPSOID = punctul este în interiorul elipsoidului
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
# trajectory inside the Brillouin sphere (r = {0})
TRAJECTORY_INSIDE_BRILLOUIN_SPHERE = traiectorie în interiorul sferei Brillouin (r = {0})

# almost equatorial orbit (i = {0} degrees)
ALMOST_EQUATORIAL_ORBIT = orbită aproape ecuatorială (i = {0} grade)

# almost critically inclined orbit (i = {0} degrees)
ALMOST_CRITICALLY_INCLINED_ORBIT = orbită cu înclinație aproape critică (i = {0} grade)

# unable to compute Eckstein-Hechler mean parameters after {0} iterations
UNABLE_TO_COMPUTE_ECKSTEIN_HECHLER_MEAN_PARAMETERS = imposibil de calculat parametrii medii Eckstein-Hechler după {0} iterații

# null parent for frame {0}
NULL_PARENT_FOR_FRAME = părintele sistemului de coordonate {0} este nul

# frame {0} is already attached to frame {1}
FRAME_ALREADY_ATTACHED = sistemul de coordonate {0} este deja atașat sistemului de coordonate {1}

# frame {0} is not attached to the main frames tree
FRAME_NOT_ATTACHED = sistemul de coordonate {0} nu este atașat arborelui de sisteme de coordonate

# frame {0} is an ancestor of both frames {1} and {2}
FRAME_ANCESTOR_OF_BOTH_FRAMES = sistemul de coordonate {0} este un strămoș al sistemelor de coordonate {1} și {2}

# frame {0} is an ancestor of neither frame {1} nor {2}
FRAME_ANCESTOR_OF_NEITHER_FRAME = sistemul de coordonate {0} nu este un strămoș al sistemelor de coordonate {1} și {2}

# frame {0} has depth {1}, it cannot have an ancestor {2} levels above
FRAME_NO_NTH_ANCESTOR = sistemul de coordonate {0} are nivelul {1}, nu poate avea un strămoș cu {2} nivele deasupra

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
40
# ITRF frame {0} not found
41
NO_SUCH_ITRF_FRAME = sistemul de coordonate ITRF cu numele {0} nu a fost găsit
42

43
44
45
# unsupported local orbital frame, supported types: {0} and {1}
UNSUPPORTED_LOCAL_ORBITAL_FRAME = sistem orbital de coordonate nesuportat, tipuri suportate: {0} și {1}

46
47
# non pseudo-inertial frame "{0}"
NON_PSEUDO_INERTIAL_FRAME = sistemul de coordonate non pseudo-inerțial "{0}"
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

# data root directory {0} does not exist
DATA_ROOT_DIRECTORY_DOES_NOT_EXIST = directorul rădăcină al datelor {0} nu există

# {0} is not a directory
NOT_A_DIRECTORY = {0} nu este un director

# {0} is neither a directory nor a zip/jar archive file
NEITHER_DIRECTORY_NOR_ZIP_OR_JAR = {0} nu este nici un director, nici un fișier arhivă zip/jar

# unable to find resource {0} in classpath
UNABLE_TO_FIND_RESOURCE = imposibil de găsit resursa {0} în classpath

# no Earth Orientation Parameters loaded
62
NO_EARTH_ORIENTATION_PARAMETERS_LOADED = niciun Parametru de Orientare al Pământului nu a fost încărcat
63
64

# missing Earth Orientation Parameters between {0} and {1}
65
MISSING_EARTH_ORIENTATION_PARAMETERS_BETWEEN_DATES = Parametrii de Orientare ai Pământului lipsesc între {0} și {1}
66

67
# missing Earth Orientation Parameters
68
NO_EARTH_ORIENTATION_PARAMETERS = Parametrii de Orientare ai Pământului lipsesc
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
# file {0} is not a supported IERS data file
NOT_A_SUPPORTED_IERS_DATA_FILE = fișierul {0} nu este un fișier IERS de date suportat

# inconsistent dates in IERS file {0}: {1}-{2}-{3} and MJD {4}
INCONSISTENT_DATES_IN_IERS_FILE = datele {1}-{2}-{3} și MJD {4} sunt inconsistente în fișierul IERS {0} 

# unexpected data after line {0} in file {1}: {2}
UNEXPECTED_DATA_AFTER_LINE_IN_FILE = date neașteptate după linia {0} din fișierul {1}: {2}

# non-chronological dates in file {0}, line {1}
NON_CHRONOLOGICAL_DATES_IN_FILE = date necronologice în fișierul {0}, linia {1}

# no IERS UTC-TAI history data loaded
NO_IERS_UTC_TAI_HISTORY_DATA_LOADED = datele istorice UTC-TAI nu sunt încărcate

# no entries found in IERS UTC-TAI history file {0}
NO_ENTRIES_IN_IERS_UTC_TAI_HISTORY_FILE =  nicio înregistrare nu a fost gasită în fișierul istoric UTC_TAI {0} al IERS 

# missing serie j = {0} in file {1} (line {2})
MISSING_SERIE_J_IN_FILE = seria j = {0} lipsește din fișierul {1} (linia {2})

# cannot parse both τ and γ from the same Poissons series file
CANNOT_PARSE_BOTH_TAU_AND_GAMMA = imposibil de analizat τ și γ din același fișier ce conține serii Poissons

# unexpected end of file {0} (after line {1})
UNEXPECTED_END_OF_FILE_AFTER_LINE = final neașteptat de fișier {0} (după linia {1})

# unable to parse line {0} of file {1}:\n{2}
UNABLE_TO_PARSE_LINE_IN_FILE = imposibil de analizat linia {0} din fișierul {1}:\n{2}

# unable to find file {0}
UNABLE_TO_FIND_FILE = imposibil de găsit fișierul {0}

# spacecraft mass becomes negative: {0} kg
SPACECRAFT_MASS_BECOMES_NEGATIVE = masa navei spațiale devine negativă: {0} kg

# positive flow rate (q: {0})
POSITIVE_FLOW_RATE = rata fluxului pozitivă (q: {0})

# no gravity field data loaded
NO_GRAVITY_FIELD_DATA_LOADED = nu sunt încărcate date referitoare la câmpul gravitațional

# gravity field normalization underflow for degree {0} and order {1}
113
GRAVITY_FIELD_NORMALIZATION_UNDERFLOW  = depășire inferioară la normalizarea campului gravitațional pentru gradul {0} și ordinul {1}
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

# no ocean tide data loaded
NO_OCEAN_TIDE_DATA_LOADED = nu sunt încărcate date referitoare la mareele oceanice

# ocean tide data file {0} limited to degree {1} and order {2}
OCEAN_TIDE_DATA_DEGREE_ORDER_LIMITS = fișierul cu mareele oceanice {0} limitat la gradul {1} și ordinul {2}

# load deformation coefficients limited to degree {0}, cannot parse degree {1} term from file {2}
OCEAN_TIDE_LOAD_DEFORMATION_LIMITS = coeficienții de deformare în sarcină limitați la gradul {0}, imposibil de citit un termen cu gradul {1} din fișierul {2}

# polar trajectory (distance to polar axis: {0})
POLAR_TRAJECTORY = traiectorie polară (distanța la axa polară: {0})

# unexpected format error for file {0} with loader {1}
UNEXPECTED_FILE_FORMAT_ERROR_FOR_LOADER = eroare neașteptată de format pentru fișierul {0} cu cititorul {1}

# duplicated gravity field coefficient {0}({1}, {2}) in file {3}
DUPLICATED_GRAVITY_FIELD_COEFFICIENT_IN_FILE = coeficientul {0}({1}, {2}) duplicat în fișierul de câmp gravitațional {3}

# missing gravity field coefficient {0}({1}, {2}) in file {3}
MISSING_GRAVITY_FIELD_COEFFICIENT_IN_FILE = coeficientul {0}({1}, {2}) lipsă în fișierul de câmp gravitațional {3}

# too large degree (n = {0}, potential maximal degree is {1})
TOO_LARGE_DEGREE_FOR_GRAVITY_FIELD = grad prea mare (n = {0}, gradul maxim al potențialului este {1})

# too large order (m = {0}, potential maximal order is {1})
TOO_LARGE_ORDER_FOR_GRAVITY_FIELD = ordin prea mare (n = {0}, ordinul maxim al potențialului este {1})

# several reference dates ({0} and {1}) found in gravity field file {2}
SEVERAL_REFERENCE_DATES_IN_GRAVITY_FIELD = mai multe date de referință ({0} and {1}) descoperite în fișierul de câmp gravitațional {2}

# no TLE data available for object {0}
NO_TLE_FOR_OBJECT = nu sunt disponibile date TLE pentru obiectul {0}

# no TLE data available for launch year {0}, launch number {1}, launch piece {2}
NO_TLE_FOR_LAUNCH_YEAR_NUMBER_PIECE = nu sunt disponibile date TPE pentru anul lansării {0}, numărul lansării {1}, obiectul lansat {2}

# lines {0} and {1} are not TLE lines:\n{0}: "{2}"\n{1}: "{3}"
NOT_TLE_LINES = liniile {0} și {1} nu sunt liniii TLE:\n{0}: "{2}"\n{1}: "{3}"

# expected a second TLE line after line {0}:\n{0}: "{1}"
MISSING_SECOND_TLE_LINE = a doua linie TLE este așteptată după linia {0}:\n{0}: "{1}"

# TLE lines do not refer to the same object:\n{0}\n{1}
TLE_LINES_DO_NOT_REFER_TO_SAME_OBJECT = liniile TLE nu se referă la același obiect:\n{0}\n{1}

160
# invalid TLE parameter for object {0}: {1} = {2}
161
TLE_INVALID_PARAMETER = parametru TLE invalid pentru obiectul {0}: {1} = {2}
162

163
164
165
# invalid TLE parameter {0}: {1} not in range [{2}, {3}]
TLE_INVALID_PARAMETER_RANGE = <MISSING TRANSLATION>

166
# wrong checksum of TLE line {0}, expected {1} but got {2} ({3})
167
TLE_CHECKSUM_ERROR = sumă de control eronată pentru linia TLE {0}, {2} în loc de valoarea așteptată {1} ({3})
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

# no TLE data available
NO_TLE_DATA_AVAILABLE = nu sunt date TLE disponibile

# spacecraft mass is not positive: {0} kg
NOT_POSITIVE_SPACECRAFT_MASS = masa vehiculului spațial nu este pozitivă: {0} kg

# too large eccentricity for propagation model: e = {0}
TOO_LARGE_ECCENTRICITY_FOR_PROPAGATION_MODEL = eccentricitate prea mare pentru modelul de propagare: e = {0}

# no solar activity available at {0}, data available only in range [{1}, {2}]
NO_SOLAR_ACTIVITY_AT_DATE = nu există informații referitoare la activitatea solară la data {0}, informații disponibile doar pentru intervalul [{1}, {2}]

# non-existent month {0}
NON_EXISTENT_MONTH = lună inexistentă {0}

# non-existent date {0}-{1}-{2}
NON_EXISTENT_YEAR_MONTH_DAY = dată inexistentă {0}-{1}-{2}

# non-existent week date {0}-W{1}-{2}
NON_EXISTENT_WEEK_DATE = dată săptămânală inexistentă {0}-W{1}-{2}

# non-existent date {0}
NON_EXISTENT_DATE = dată inexistentă {0}

# no day number {0} in year {1}
NON_EXISTENT_DAY_NUMBER_IN_YEAR = zi cu numărul {0} inexistentă în anul {1}

# non-existent time {0}:{1}:{2}
NON_EXISTENT_HMS_TIME = oră inexistentă {0}:{1}:{2}

# non-existent time {0}
NON_EXISTENT_TIME = oră inexistentă {0}

# out of range seconds number: {0}
OUT_OF_RANGE_SECONDS_NUMBER = secundă în afara domeniului: {0}

205
206
207
# out of range seconds number: {0} is not in [{1}, {2})
OUT_OF_RANGE_SECONDS_NUMBER_DETAIL = <MISSING TRANSLATION>

208
209
210
211
212
213
214
215
216
# angle type not supported, supported angles: {0}, {1} and {2}
ANGLE_TYPE_NOT_SUPPORTED = tip de unghi nesuportat, unghiuri suportate: {0}, {1} și {2}

# satellite collided with target
SATELLITE_COLLIDED_WITH_TARGET = satelitul s-a ciocnit de ținta sa

# attitude pointing law misses ground
ATTITUDE_POINTING_LAW_DOES_NOT_POINT_TO_GROUND = legea de indicare a atitudinii nu indică către pământ

217
# {0} seconds transition time for attitudes switch is too short, should be longer than {1} seconds
218
TOO_SHORT_TRANSITION_TIME_FOR_ATTITUDES_SWITCH = timpul de {0} secunde este prea mic pentru schimbarea atitudinilor, ar trebui sa fie mai mare decât {1} secunde
219

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
# orbit date ({0}) does not match attitude date ({1})
ORBIT_AND_ATTITUDE_DATES_MISMATCH = data orbitală ({0}) nu corespunde datei ({1}) corespunzătoare atitudinii

# frame ({0}) does not match frame ({1})
FRAMES_MISMATCH = sistemul de referință {0} nu corespunde sistemului de referință {1}

# initial state not specified for orbit propagation
INITIAL_STATE_NOT_SPECIFIED_FOR_ORBIT_PROPAGATION = stare inițială nespecificată pentru propagarea orbitală

# propagator is not in ephemeris generation mode
PROPAGATOR_NOT_IN_EPHEMERIS_GENERATION_MODE = propagatorul nu este în modul de generare al efemeridelor

# event date {0}, greater than {1} minus {3} seconds and smaller than {2} plus {3} seconds, cannot be added
EVENT_DATE_TOO_CLOSE = data evenimentului {0}, mai mare decât {1} minus {3} secunde și mai mică decât {2} plus {3} secunde, nu poate fi adăugată

# unable to read header record from JPL ephemerides binary file {0}
UNABLE_TO_READ_JPL_HEADER = imposibil de citit antetul fișierului de efemeride JPL {0}

# inconsistent values of astronomical unit in JPL ephemerides files: ({0} and {1})
INCONSISTENT_ASTRONOMICAL_UNIT_IN_FILES = valori incoerente pentru unitățile astronomice din fișierele de efemeride JPL : ({0} și {1})
240

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
# inconsistent values of Earth/Moon mass ratio in JPL ephemerides files: ({0} and {1})
INCONSISTENT_EARTH_MOON_RATIO_IN_FILES = valori incoerente pentru raportul masei Pământ/Lună din fișierele de efemeride JPL : ({0} și {1})

# no data loaded for celestial body {0}
NO_DATA_LOADED_FOR_CELESTIAL_BODY = nicio informație încărcată pentru corpul celest {0}

# file {0} is not a JPL ephemerides binary file
NOT_A_JPL_EPHEMERIDES_BINARY_FILE = fișierul {0} nu este un fișier de efemeride JPL 

# file {0} is not a Marshall Solar Activity Future Estimation (MSAFE) file
NOT_A_MARSHALL_SOLAR_ACTIVITY_FUTURE_ESTIMATION_FILE = fișierul {0} nu este un fișier Marshal de Estimare a Activității Solare Viitoare (MSAFE)

# no JPL ephemerides binary files found
NO_JPL_EPHEMERIDES_BINARY_FILES_FOUND = niciun fișier de efemeride JPL găsit

# out of range date for {0} ephemerides: {1}
OUT_OF_RANGE_BODY_EPHEMERIDES_DATE = dată în afara domeniului de valabilitate al efemeridelor « {0} » : {1}

# out of range date for ephemerides: {0}, [{1}, {2}]
OUT_OF_RANGE_EPHEMERIDES_DATE = dată în afara domeniului de valabilitate al efemeridelor : {0}, [{1}, {2}]

# unexpected two elevation values: {0} and {1}, for one azimuth: {2}
UNEXPECTED_TWO_ELEVATION_VALUES_FOR_ONE_AZIMUTH = date neașteptate, două valori ale elevației: {0} and {1}, pentru o singură valoare a azimutului: {2}

# unsupported parameter name {0}, supported names: {1}
UNSUPPORTED_PARAMETER_NAME = parametrul {0} necunoscut, parametrii cunoscuți: {1}

268
# scale factor for parameter {0} is too small: {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
269
TOO_SMALL_SCALE_FOR_PARAMETER = factorul de scalare pentru parametrul {0} este prea mic: {1}
270

271
# unknown additional state "{0}"
272
UNKNOWN_ADDITIONAL_STATE = starea adițională "{0}" necunoscută
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

# unknown month "{0}"
UNKNOWN_MONTH = lună necunoscută "{0}"

# Jacobian matrix for type {0} is singular with current orbit
SINGULAR_JACOBIAN_FOR_ORBIT_TYPE = matricea Jacobiană asociată tipului {0} este singulară pentru orbita curentă

# state Jacobian has not been initialized yet
STATE_JACOBIAN_NOT_INITIALIZED = Jacobianul de stare nu a fost inițializat încă

283
# state Jacobian is a {0}x{1} matrix, it should be a 6x6 matrix
284
STATE_JACOBIAN_NOT_6X6 = Jacobianul de stare este o matrice {0}x{1}, ar trebui să fie o matrice 6x6
285
286
287
288
289
290
291
292

# state Jacobian has {0} rows but parameters Jacobian has {1} rows
STATE_AND_PARAMETERS_JACOBIANS_ROWS_MISMATCH = Jacobianul de stare are {0} linii dar Jacobianul parametrilor are {1} linii

# initial Jacobian matrix has {0} columns, but {1} parameters have been selected
INITIAL_MATRIX_AND_PARAMETERS_NUMBER_MISMATCH = matricea Jacobiană inițială are {0} coloane, dar {1} parametrii au fost selectați

# orbit should be either elliptic with a > 0 and e < 1 or hyperbolic with a < 0 and e > 1, a = {0}, e = {1}
293
ORBIT_A_E_MISMATCH_WITH_CONIC_TYPE = orbita trebuie să fie ori eliptică cu a > 0 și e < 1 ori hiperbolică cu a < 0 și e > 1, a = {0}, e = {1}
294
295

# true anomaly {0} out of hyperbolic range (e = {1}, {2} < v < {3})
296
ORBIT_ANOMALY_OUT_OF_HYPERBOLIC_RANGE = anomalia reală {0} în afara domeniului pentru orbitele hiperbolice (e = {1}, {2} < v < {3})
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

# hyperbolic orbits cannot be handled as {0} instances
HYPERBOLIC_ORBIT_NOT_HANDLED_AS = orbitele hiperbolice nu pot fi tratate ca instanțe de {0}

# invalid preamble field in CCSDS date: {0}
CCSDS_DATE_INVALID_PREAMBLE_FIELD = preambul invalid într-o dată CCSDS: {0}

# invalid time field length in CCSDS date: {0}, expected {1}
CCSDS_DATE_INVALID_LENGTH_TIME_FIELD = lungime invalidă pentru câmpul timp dintr-o dată CCSDS: {0} în loc de valoarea așteptată {1}

# missing agency epoch in CCSDS date
CCSDS_DATE_MISSING_AGENCY_EPOCH = epocă de referință specifică agenției lipsă din data CCSDS

# unexpected keyword in CCSDS line number {0} of file {1}:\n{2}
CCSDS_UNEXPECTED_KEYWORD = cuvânt cheie neașteptat la linia {0} din fișierul CCSDS {1}:\n{2}

# the central body gravitational coefficient cannot be retrieved from the ODM
CCSDS_UNKNOWN_GM = coeficientul de atracție gravitațională nu poate fi extras din ODM

# there is no spacecraft mass associated with this ODM file
CCSDS_UNKNOWN_SPACECRAFT_MASS = nu există masa pentru vehiculul spațial din acest fișier ODM

# no IERS conventions have been set before parsing
CCSDS_UNKNOWN_CONVENTIONS = convențiile IERS nu au fost inițializate înainte de citire

# frame {0} is not valid in this ODM file context
CCSDS_INVALID_FRAME = sistemul de referință {0} nu este valid în contextul acestui fișier ODM

325
# inconsistent time systems in the ephemeris blocks: {0} ≠ {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
326
CCSDS_OEM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = sisteme de timp incoerente in blocurile de efemeride : {0} ≠ {1}
327

328
# Inconsistent time systems in the observations blocks: {0} ≠ {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
329
CCSDS_TDM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = Sisteme de timp incoerente in blocurile de observare : {0} ≠ {1}
330

331
# Inconsistent data line in TDM file at line {0} of file {1}.\nA TDM data line should be as follows \"keyword = epoch value\".\nWhereas read data line is: {2}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
332
CCSDS_TDM_INCONSISTENT_DATA_LINE = Inconsistență detectată la linia de date {0} in fișierul TDM cu numele {1}.\nO linie de date TDM ar trebui să aibă valoarea \"keyword = epoch value\".\nValoarea citită este: {2}
333
334

# No CCSDS TDM keyword was found at line {0} of file {1}:\n{2}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
335
CCSDS_TDM_KEYWORD_NOT_FOUND = Niciun cuvânt cheie CCSDS TDM nu a fost găsit la linia {0} din fișierul {1}:\n{2}
336
337

# Parameter {0} needs a time system to be interpreted
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
338
CCSDS_TIME_SYSTEM_NOT_READ_YET = Parametrul {0} necesită un sistem de timp pentru a fi interpretat
339

340
# Inconsistent XML observation block at line {0} of TDM file {1}.\nA TDM observation block should be as follows\n\t<observation>\n\t\t<EPOCH>epoch</EPOCH>\n\t\t<KEYWORD>value</KEYWORD>\n\t</observation>
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
341
CCSDS_TDM_XML_INCONSISTENT_DATA_BLOCK = Bloc XML de observare inconsistent la linia {0} din fișierul TDM {1}.\nUn bloc TDM de observare ar trebui să aibă următoarea structură\n\t<observation>\n\t\t<EPOCH>epoch</EPOCH>\n\t\t<KEYWORD>value</KEYWORD>\n\t</observation>
342
343

# TDM file {0} format is unknown. Please specify a file format: KEYVALUE or XML
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
344
CCSDS_TDM_UNKNOWN_FORMAT = Formatul fișierului TDM {0} este necunoscut. Vă rog să specificați un format de fișier: KEYVALUE sau XML
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

# name "{0}" is already used for an additional state
ADDITIONAL_STATE_NAME_ALREADY_IN_USE = numele "{0}" este deja folosit pentru o stare adițională

# reset state not allowed
NON_RESETABLE_STATE = reinițializarea stării nepermisă

# Cannot compute Newcomb operators for sigma > rho ({0} > {1})
DSST_NEWCOMB_OPERATORS_COMPUTATION = Imposibil de calculat operatorii Newcomb pentru sigma > rho ({0} > {1})

# Cannot compute the Vmns coefficient with m > n ({0} > {1})
DSST_VMNS_COEFFICIENT_ERROR_MS = Imposibil de calculat coeficientul Vmns pentru m > n ({0} > {1})

# inconsistent shadow computation: entry = {0} whereas exit = {1}
DSST_SPR_SHADOW_INCONSISTENT = inconsistență în calculul umbrei: intrare = {0} și ieșire = {1}

# The current orbit has an eccentricity ({0} > 0.5). DSST needs an unimplemented time dependent numerical method to compute the averaged rates
DSST_ECC_NO_NUMERICAL_AVERAGING_METHOD = Orbita curentă are o eccentricitate {0} > 0.5 care necesită pentru calculul ratelor medii o metodă numerică cu dependență de timp neimplementată încă

# unsupported sp3 file version {0}
SP3_UNSUPPORTED_VERSION = versiunea fișierului sp3 {0} nesuportată

367
# found {0} epochs in file {1}, expected {2}
368
SP3_NUMBER_OF_EPOCH_MISMATCH = găsite {0} date de referință în fișierul {1}, așteptate {2}
369

370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
# unexpected end of file in sp3 file (after line {0})
SP3_UNEXPECTED_END_OF_FILE = sfârșit neașteptat al fișierului sp3 (după linia {0})

# non-existent geomagnetic model {0} for year {1}
NON_EXISTENT_GEOMAGNETIC_MODEL = fișierul de model geomagnetic {0} inexistent pentru anul {1}

# geomagnetic model {0} with epoch {1} does not support time transformation, no secular variation coefficients defined
UNSUPPORTED_TIME_TRANSFORM = modelul geomagnetic {0} cu moment de timp de referință {1} nu permite transformări temporale, nu este definită variația seculară a coeficienților

# time transformation of geomagnetic model {0} with epoch {1} is outside its validity range: {2} != [{3}, {4}]
OUT_OF_RANGE_TIME_TRANSFORM = tranformarea temporală a modelului geomagnetic {0} cu moment de timp de referință {1} este în afara intervalului de validitate: {2} != [{3}, {4}]

# not enough data for interpolation (sample size = {0})
NOT_ENOUGH_DATA_FOR_INTERPOLATION = date insuficiente pentru interpolare (dimensiunea eșantionului = {0})

# too small number of cached neighbors: {0} (must be at least {1})
NOT_ENOUGH_CACHED_NEIGHBORS =  numărul de vecini din cache este prea mic: {0} (trebuie cel puțin {1})

# no cached entries
NO_CACHED_ENTRIES = nu există înregistrări în cache

# generated entries not sorted: {0} > {1}
NON_CHRONOLOGICALLY_SORTED_ENTRIES = înregistrările generate nu sunt în ordine cronologică: {0} > {1}

# no data generated around date: {0}
NO_DATA_GENERATED = nu există informații generate în jurul datei: {0}

397
# unable to generate new data before {0}, data requested for {1}
398
UNABLE_TO_GENERATE_NEW_DATA_BEFORE = <MISSING TRANSLATION>
399

400
# unable to generate new data after {0}, data requested for {1}
401
UNABLE_TO_GENERATE_NEW_DATA_AFTER = <MISSING TRANSLATION>
402
403
404
405
406
407
408
409
410

# unable to compute hyperbolic eccentric anomaly from the mean anomaly after {0} iterations
UNABLE_TO_COMPUTE_HYPERBOLIC_ECCENTRIC_ANOMALY = imposibil de calculat anomalia excentrică hiperbolică pornind de la anomalia medie după {0} iterații

# unable to compute mean orbit from osculating orbit after {0} iterations
UNABLE_TO_COMPUTE_DSST_MEAN_PARAMETERS = imposibil de calculat orbita medie din orbita osculatorie după {0} iterații

# derivation order {0} is out of range
OUT_OF_RANGE_DERIVATION_ORDER = ordinul de derivare {0} este in afara domeniului de definiție
411

412
# orbit type {0} not allowed here, allowed types: {1}
413
ORBIT_TYPE_NOT_ALLOWED = tipul de orbită {0} nu este permis aici, tipuri permise: {1}
414
415

# non pseudo-inertial frame {0} is not suitable as reference for inertial forces
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
416
NON_PSEUDO_INERTIAL_FRAME_NOT_SUITABLE_AS_REFERENCE_FOR_INERTIAL_FORCES = sistemul de referință ne pseudo-inerțial {0} nu este adecvat pentru forțele inerțiale
417
418

# method not available in the absence of a central body
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
419
METHOD_NOT_AVAILABLE_WITHOUT_CENTRAL_BODY = metodă indisponibilă în absența unui corp central
420
421

# operation not available between frames {0} and {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
422
INCOMPATIBLE_FRAMES = operație indisponibilă între sistemele de referință {0} și {1}
423

424
# orbit not defined, state rather contains an absolute position-velocity-acceleration
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
425
UNDEFINED_ORBIT = orbită nedefinită, starea conține mai degrabă valori absolute pentru poziție-viteză-accelerație
426

427
# absolute position-velocity-acceleration not defined, state rather contains an orbit
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
428
UNDEFINED_ABSOLUTE_PVCOORDINATES = valori absolute pentru poziție-viteză-accelerație nedefinite, starea conține mai degrabă o orbită
429

430
# an inertial force model has to be used when propagating in non-inertial frame {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
431
INERTIAL_FORCE_MODEL_MISSING = un model de forțe inerțiale este necesar pentru a se propaga în sistemul de referință ne pseudo-inerțial {0}
432

Pascal Parraud's avatar
Pascal Parraud committed
433
# no SEM almanac file found
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
434
NO_SEM_ALMANAC_AVAILABLE = niciun fișier SEM almanah nu a fost găsit
Pascal Parraud's avatar
Pascal Parraud committed
435
436

# file {0} is not a supported SEM almanac file
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
437
NOT_A_SUPPORTED_SEM_ALMANAC_FILE = fișierul {0} nu este un fișier SEM almanah suportat
Pascal Parraud's avatar
Pascal Parraud committed
438
439

# no Yuma almanac file found
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
440
NO_YUMA_ALMANAC_AVAILABLE = niciun fișier Yuma almanah nu a fost găsit
Pascal Parraud's avatar
Pascal Parraud committed
441
442

# file {0} is not a supported Yuma almanac file
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
443
NOT_A_SUPPORTED_YUMA_ALMANAC_FILE = fișierul {0} nu este un fișier Yuma almanah suportat
Pascal Parraud's avatar
Pascal Parraud committed
444
445

# only {0} GNSS orbits are provided while {1} are needed to compute the DOP
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
446
NOT_ENOUGH_GNSS_FOR_DOP = numai {0} orbite GNSS sunt oferite în timp ce {1} sunt necesare pentru a calcula DOP-ul
447
448

# the CCSDS time system {0} has no corresponding Orekit TimeScale.
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
449
CCSDS_NO_CORRESPONDING_TIME_SCALE = sistemul de timp CCSDS {0} nu are niciun corspondent Orekit TimeScale.
450

451
# use of time system {0} in CCSDS files requires an additional ICD and is not implemented in Orekit
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
452
CCSDS_TIME_SYSTEM_NOT_IMPLEMENTED = utilizarea sistemului de timp {0} în fișierele CCSDS necesită un ICD adițional și nu este disponibil în Orekit 
453

454
# Creating an aggregate propagator requires at least one constituent propagator, but none were provided.
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
455
NOT_ENOUGH_PROPAGATORS = Crearea unui propagator combinator necesită cel puțin un propagator, dar nici unul nu a fost definit.
456

457
# argument {0} cannot be null
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
458
NULL_ARGUMENT = argumentul {0} nu poate fi nul
459
460

# value {0} not found in {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
461
VALUE_NOT_FOUND = valoarea {0} nu a fost găsită în {1}
462
463

# Ephemeris file format does not support multiple space objects
464
EPHEMERIS_FILE_NO_MULTI_SUPPORT = Formatul fișierului de efemeride nu permite obiectele spațiale multiple
465
466

# Klobuchar coefficients α or β could not be loaded from {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
467
KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_NOT_LOADED = Coeficienții Klobuchar α sau β nu pot fi încărcați din {0}
468
469

# Klobuchar coefficients α or β not available for date {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
470
KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_NOT_AVAILABLE_FOR_DATE = Coeficienții Klobuchar α sau β nu sunt disponibili pentru data {0}
471
472

# file {0} does not contain Klobuchar coefficients α or β
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
473
NO_KLOBUCHAR_ALPHA_BETA_IN_FILE = Fișierul {0} nu conține coeficienți Klobuchar α sau β
474
475

# no reference date set for parameter {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
476
NO_REFERENCE_DATE_FOR_PARAMETER = nicio dată de referință nu este specificată pentru parametrul {0}
477
478

# station {0} not found, known stations: {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
479
STATION_NOT_FOUND = stația {0} nu a fost găsită, stații cunoscute: {1}
480
481

# unknown satellite system {0}
482
UNKNOWN_SATELLITE_SYSTEM = sistemul de sateliți {0} este necunoscut
483
484

# unknown satellite antenna code {0}
485
UNKNOWN_SATELLITE_ANTENNA_CODE = codul {0} de antenă satelit este necunoscut
486

487
# frequency {0} is not supported by antenna {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
488
UNSUPPORTED_FREQUENCY_FOR_ANTENNA = frecvența {0} nu este luată în considerare de antena {1}
489

490
# cannot find satellite {0} in satellite system {1}
491
CANNOT_FIND_SATELLITE_IN_SYSTEM = imposibil de găsit satelitul {0}  in sistemul de sateliți {1}
492

493
# unknown RINEX frequency {0} in file {1}, line {2}
494
UNKNOWN_RINEX_FREQUENCY = frecventa RINEX {0} din fișierul {1}, linia {2} este necunoscută
495

496
# mismatched frequencies in file {0}, line {1} (expected {2}, got {3})
497
MISMATCHED_FREQUENCIES = frecvențe nepotrivite în fișierul {0}, linia {1} (așteptate {2}, găsite {3})
498

499
# wrong number of columns in file {0}, line {1} (expected {2} columns, got {3} columns)
500
WRONG_COLUMNS_NUMBER = număr incorect de coloane în fișierul {0}, linia {1} (așteptate {2} coloane, găsite {3} coloane)
501

502
# unsupported format for file {0}
503
UNSUPPORTED_FILE_FORMAT = formatul de fișier {0} nu este suportat
504
505

# incomplete header in file {0}
506
INCOMPLETE_HEADER = antet incomplet în fișierul {0}
507
508

# inconsistent number of satellites in line {0}, file {1}: observation with {2} satellites and number of max satellites is {3}
509
INCONSISTENT_NUMBER_OF_SATS = inconsistență în numărul de sateliți de la linia {0}, fișier {1}: observații cu {2} sateliți iar numărul maxim de sateliți este {3}
510
511

# the satellite system {3} from line {0}, file {1} is not consistent with the Rinex Satellite System {2} in header
512
INCONSISTENT_SATELLITE_SYSTEM = sistemul de sateliți {3} de la linia {0}, fișier {1} nu este în concordanță cu Sistemul de Sateliți Sinex {2} din antet
513

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
514
# no propagator configured
515
NO_PROPAGATOR_CONFIGURED = niciun propagator nu este configurat
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
516
517

# dimension {0} is inconsistent with parameters list: {1}
518
DIMENSION_INCONSISTENT_WITH_PARAMETERS = dimensiunea {0} este inconsistentă cu lista de parametrii: {1}
519
520

# file {0} is not a supported Unix-compressed file
521
NOT_A_SUPPORTED_UNIX_COMPRESSED_FILE = fișierul {0} nu este o arhiva validă UNIX
522
523

# unexpected end of file {0}
524
UNEXPECTED_END_OF_FILE = final neașteptat al fișierului {0}
525
526

# file {0} is corrupted
527
CORRUPTED_FILE = fișierul {0} este corupt
528

529
# Vienna coefficients ah or aw or zh or zw could not be loaded from {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
530
VIENNA_ACOEF_OR_ZENITH_DELAY_NOT_LOADED = imposibil de încărcat coeficienții modelului Vienna ah, aw, zh sau zw din {0}
531

532
# Vienna coefficients ah or aw or zh or zw not available for date {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
533
VIENNA_ACOEF_OR_ZENITH_DELAY_NOT_AVAILABLE_FOR_DATE = coeficienții modelului Vienna ah, aw, zh sau zw nu sunt disponibili pentru data {0}
534

535
# file {0} does not contain Vienna coefficients ah, aw, zh or zw
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
536
NO_VIENNA_ACOEF_OR_ZENITH_DELAY_IN_FILE = fișierul {0} nu conține coeficienții modelului Vienna ah, aw, zh sau zw
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
537
538

# irregular or incomplete grid in file {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
539
IRREGULAR_OR_INCOMPLETE_GRID = grilă neregulată sau incompletă în fișierul {0}
540
541

# invalid satellite system {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
542
INVALID_SATELLITE_SYSTEM = sistemul satelit {0} este invalid
543
544

# IONEX file {0} does not contain TEC data for date {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
545
NO_TEC_DATA_IN_FILE_FOR_DATE = fișierul IONEX {0} nu conține informații TEC pentru data {1}
546
547

# number of maps {0} is inconsistent with header specification: {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
548
INCONSISTENT_NUMBER_OF_TEC_MAPS_IN_FILE = numărul de hărți {0} este incompatibil cu specificațiile din antet: {1}
549

550
# file {0} does not contain latitude and longitude bondaries in its header section
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
551
NO_LATITUDE_LONGITUDE_BONDARIES_IN_IONEX_HEADER = fișierul {0} nu conține limite pentru latitudine și longitudine în antet
552
553

# file {0} does not contain epoch of first or last map in its header section
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
554
NO_EPOCH_IN_IONEX_HEADER = fișierul {0} nu conține data de început sau de final a hărții în antetul său
555

556
557
558
# The first column of itrf-versions.conf is a plain prefix that is matched against the
# name of each loaded file. It should not contain any regular expression syntax or
# directory components, i.e. \"/\" or \"\\\". Actual value: \"{0}\".
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
559
ITRF_VERSIONS_PREFIX_ONLY = prima coloană din fișierul itrf-versions.conf este un prefix simplu ce este comparat cu numele fiecărui fișier încărcat. În cadrul acestui prefix nu se pot folosi expresii regulate sau caractere utilizate ca separatori de cale cum ar fi \"/\" sau \"\\\". Valoarea curentă este: \"{0}\".
560

561
# cannot compute aiming direction at singular point: latitude = {0}, longitude = {1}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
562
CANNOT_COMPUTE_AIMING_AT_SINGULAR_POINT = imposibil de calculat direcția pentru punctul singular: latitudine = {0}, longitudine = {1}
563
564

# STEC integration did not converge
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
565
STEC_INTEGRATION_DID_NOT_CONVERGE = integrarea STEC nu a convers
566
567

# MODIP grid not be loaded from {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
568
MODIP_GRID_NOT_LOADED = nu poate încărca grila MODIP din {0}
569
570

# NeQuick coefficient f2 or fm3 not be loaded from {0}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
571
NEQUICK_F2_FM3_NOT_LOADED = imposibil de încărcat coeficienții NeQuick f2 sau fm3 din {0}
572

573
574
575
576
577
# Cannot compute around {0}
CANNOT_COMPUTE_LAGRANGIAN = <MISSING TRANSLATION>

# The trajectory does not cross XZ Plane, it will not result in a Halo Orbit
TRAJECTORY_NOT_CROSSING_XZPLANE = <MISSING TRANSLATION>
578

579
# The multiple shooting problem is underconstrained : {0} free variables, {1} constraints
580
581
MULTIPLE_SHOOTING_UNDERCONSTRAINED = <MISSING TRANSLATION>

Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
582
# file {0} is not a supported Hatanaka-compressed file
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
583
NOT_A_SUPPORTED_HATANAKA_COMPRESSED_FILE = fișierul {0} nu este recunoscut ca fișier comprimat prin metoda Hatakana
584

585
# invalid measurement types {0} and {1} for the combination of measurements {2}
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
586
INVALID_MEASUREMENT_TYPES_FOR_COMBINATION_OF_MEASUREMENTS = tipurile de măsuri {0} și {1} sunt incompatibile pentru combinația de măsuri {2}
587

588
# frequencies {0} and {1} are incompatibles for the {2} combination
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
589
INCOMPATIBLE_FREQUENCIES_FOR_COMBINATION_OF_MEASUREMENTS = frecvențele {0} și {1} sunt incompatibile pentru combinația {2}
590
591

# observations {0} and {1} are not in chronological dates
Luc Maisonobe's avatar
Luc Maisonobe committed
592
NON_CHRONOLOGICAL_DATES_FOR_OBSERVATIONS = observațiile de la datele {0} și {1} nu sunt în ordine cronologică
Evan Ward's avatar
Evan Ward committed
593
594

# Use of the ExceptionalDataContext detected. This is typically used to detect developer errors.
595
EXCEPTIONAL_DATA_CONTEXT = a fost detectată o utilizare a ExceptionalDataContext. Acest mecanism este utilizat în general pentru detectarea unei erori de dezvoltare
596
597
598
599

# inconsistent time systems in the attitude blocks: {0} ≠ {1}
CCSDS_AEM_INCONSISTENT_TIME_SYSTEMS = <MISSING TRANSLATION>

Bryan Cazabonne's avatar
Bryan Cazabonne committed
600
# invalid attitude type {0}
601
602
603
604
605
606
CCSDS_AEM_NULL_ATTITUDE_TYPE = <MISSING TRANSLATION>

# attitude type {0} in CCSDS AEM files is not implemented in Orekit
CCSDS_AEM_ATTITUDE_TYPE_NOT_IMPLEMENTED = <MISSING TRANSLATION>

# the rotation sequence of the Euler angles {0} is invalid
607
608
609
610
611
612
CCSDS_AEM_INVALID_ROTATION_SEQUENCE = <MISSING TRANSLATION>

# observations {0}, {1} and {2} must have different dates
NON_DIFFERENT_DATES_FOR_OBSERVATIONS = <MISSING TRANSLATION>

# observations are not in the same plane
613
NON_COPLANAR_POINTS = <MISSING TRANSLATION>
614
615
616

# invalid parameter {0}: {1} not in range [{2}, {3}]
INVALID_PARAMETER_RANGE = <MISSING TRANSLATION>
617
618
619
620
621
622
623
624
625

# The parameter {0} should not be null in {1}
PARAMETER_NOT_SET = <MISSING TRANSLATION>

# {0} is not implemented
FUNCTION_NOT_IMPLEMENTED = <MISSING TRANSLATION>

# Impossible to execute {0} with {1} set to {2}
INVALID_TYPE_FOR_FUNCTION = <MISSING TRANSLATION>
626
627
628

# No data could be parsed from file {0}
NO_DATA_IN_FILE = <MISSING TRANSLATION>
629
630
631
632
633
634

# Unexpected end of CPF file (after line {0})
CPF_UNEXPECTED_END_OF_FILE = <MISSING TRANSLATION>

# Unexpected file format. Must be {0} but is {1}
UNEXPECTED_FORMAT_FOR_ILRS_FILE = <MISSING TRANSLATION>
635
636
637
638
639
640

# Invalid range indicator {0} in CRD file header
INVALID_RANGE_INDICATOR_IN_CRD_FILE = <MISSING TRANSLATION>

# Unexpected end of CRD file (after line {0})
CRD_UNEXPECTED_END_OF_FILE = <MISSING TRANSLATION>